Yrityksille

Tulevaisuuden viestinnän ammattilaisina Reettorit tekevät paljon yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Haluamme jo opiskeluaikana verkostoitua tiiviisti erilaisten viestinnän yritysten ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Yhteistyö suunnitellaan aina yksilöllisesti jokaisen yhteistyökumppanin kanssa, jotta molemmat osapuolet hyötyisivät yhteistyöstä parhaalla mahdollisella tavalla.

Keitä me olemme?

Reettorit ry on Tampereen yliopiston puheviestinnän opiskelijoiden ainejärjestö. Olemme järjestönä harvinaisuus Suomessa, sillä reettorit ovat Suomen ainoita puheviestinnän opiskelijoita. Reettoreista tulee rautaisia viestinnän alan ammattilaisia, jotka ovat suurta huutoa työmarkkinoilla. Opintojemme pääsisältöjä ovat poliittinen viestintä, kuuntelemisen tutkimus, medioitu interpersonaalinen viestintä, puheviestintä hyvinvoinnin edistäjänä sekä ammatillinen vuorovaikutus. Reettorit opiskelevat myös laajasti erilaisia sivuaineita, joten järjestöstämme löytyy osaamista muun muassa psykologiasta, politiikan tutkimuksesta, markkinoinnista ja kasvatustieteistä.

Reettorit ovat innokkaita oppimaan uutta sekä kehittämään itseään ja osaamistaan. Otamme kaikki mahdollisuudet vastaan avoimin mielin. Pyrimme toiminnassamme edistämään avoimuuden, yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisuuden periaatteita, jotka ovat Reettoreiden strategiassa määritelty yhdistyksen tärkeimmiksi arvoiksi.

Tarjoamme yhteistyökumppaneillemme näkyvyyttä Reettoreiden sosiaalisen median kanavilla, äskettäin uudistetuilla nettisivuillamme sekä ainejärjestölehdessämme R.etussa. Yrityksenne saa myös mahdollisuuden verkostoitua sekä rakentaa hyvää työnantajamielikuvaa tulevien viestinnän ammattilaisten keskuudessa. Reettoreilta saatte uudenlaisia näkökulmia ja ajatuksia sekä pysytte kärryillä siitä, mihin viestinnän koulutus tällä hetkellä keskittyy yliopistoissa.

Yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi:

Yritysvierailut

Reettorit ry tekee vuosittain useita yritysvierailuja kotimaassa sekä yhden ulkomaanexcursion. Yritysvierailut ovat mainio tapa verkostoitua tulevien viestinnän ammattilaisten kanssa ja tuoda positiivisesti esille omaa yritystä työnantajana ja työyhteisönä. Toivomme vierailuilta yrityksen esittelemisen lisäksi jonkinlaista teemaa, josta peilata ajatuksia opiskelija- ja työelämänäkökulman kesken. Yritykset voivat myös antaa case-tapauksia opiskelijoiden ratkottavaksi. Uskomme, että vuorovaikutteinen yhteistyö palvelee molempia osapuolia parhaiten.

Workshopit

Järjestämme mielellämme yritysten ja muiden tahojen kanssa opiskelijoillemme workshoppeja. Työpajojen aiheiden ei tarvitse rajautua vain tiukasti viestinnän alaan, vaan ainoastaan mielikuvitus on rajana. Koemme kaiken uuden oppimisen hyödylliseksi.

Haalarisponssit

Näkyvin mahdollinen paikka yrityksenne logolle on Reettoreiden haalarit. Ne pysyvät päällä ensimmäisestä viimeiseen opiskeluvuoteen, jolloin tietoisuus yrityksestänne leviää tulevien viestinnän ammattilaisten keskuudessa ja logonne näkyy laajasti Tampereen haalarikansan keskuudessa.

Työpaikkailmoitusten välittäminen

Välitämme mielellämme ilmoituksia avoimista viestinnän työ- ja harjoittelupaikoista jäsenistöllemme. Emme kuitenkaan halua tukea palkatonta tai muilla tavoin työntekijälle epäreilua työtä, joten varmistathan, että palkkaus käy selkeästi ilmi ilmoituksestasi.

Onko sinulla yhteistyöidea?

Reettorit ry on avoin yritysten yhteistyötarjouksille, ja ideoimme mielellämme yhdessä lisää.

Kaikissa yritysyhteistyöhön liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä Reettoreiden työelämävastaaviin:

Julia Stolp, stolp.julia.s(at)student.uta.fi, 0504383371
Vilma Hovi, hovi.vilma.k(at)student.uta.fi, 0440112181