Tenttipankki

JOVP1 Johdatus viestintään ja mediaan

Määrittele käsitteet: multimodaalisuus, katharsis, intrapersonaalinen viestintä, monikulttuurisuus (luentotentti)

JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet

Valitse kaksi Griffinin teoksessa esitellystä 16:sta teoriasta ja analysoi teorioiden käsitteiden avulla uutisessa esitelty vanhemman ja lapsen suhteen mahdollinen haaste. Perustele valintasi ja muista tekstissäsi aina mainita, kumpaan teoriaan viittaat. Poimi tekstiisi konkreettisia esimerkkejä uutisesta.

JOVP3 Viestinnän etiikka

Nordenstreng (Sananvapaus Suomessa): Sensuurin historia

Männikkö: Journalistietiikan syntyhistoria

Tiilikka: Mitä on yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen  

JOVA1 Esiintyminen

Ei tietoja.

JOVA2 Ryhmäviestintä

Lue oheinen Janne Niinivaaran blogitekstiMiten palaveri käännetään” Prologos ry:n verkkosivuilta. Miten blogitekstissä esille tuotuja ajatuksia on mahdollista tarkastella kulttuurin ja koheesion näkökulmista?

Kuvaa jokin ryhmäviestintätilanne tai -ilmiö, jonka olet havainnut esimerkiksi opiskelu- tai työelämäkontekstissasi. Kerro lyhyesti, miten Symbolisen konvergenssin teoria auttaa ymmärtämään tai selittämään kyseistä ryhmäviestinnän tilannetta tai ilmiötä. Vastauksestasi tulee ilmetä, että olet ymmärtänyt teorian keskeisimmät sisällöt.

JOVA3 Viestintä ammatillisissa ja läheisissä vuorovaikutussuhteissa

Ei tietoja.

JOVA4 Vaikuttaminen ja argumentointi

Ei tietoja.

JOVPVA5 Poliittinen viestintä

Ei tietoja.

 

Laita tenttikysymykset nettisivutoimihenkilöille sähköpostiin joko Kristalle lampi.krista.k (at) student.uta.fi tai Sannille ryhanen.sanni.s (at) student.uta.fi