Sähköpostilistat

Yksi Reettoreiden sekä koko Tampereen yliopiston keskeisimpiä viestintäkanavia ovat sähköpostilistat. Niitä löytyy vähän joka lähtöön, mutta tässä muutama lista, joille jokaisen reettorin on suositeltavaa liittyä.

Reettorit

Reettoreiden oma sähköpostilista, jonne tulee muun muassa viikoittaiset uutiskirjeet, joista näkee kootusti tulevat tapahtumat sekä esimerkiksi työpaikkailmoituksia. Reettoreiden listalle jaetaan myös kokouskutsut hallituksen ja yhdistyksen kokouksiin, kopokirjeet sekä esimerkiksi tutkinto-ohjelman palautekyselyt. Jos valitset vain yhden sähköpostilistan jolle liittyä, sen kannattaa olla tämä.

Listalle liitytään lähettämällä osoitteeseen listserv@uta.fi viesti ”SUBSCRIBE REETTORIT Oma Nimi”. Viesti lähetetään ilman otsikkoa.

Puheopiskelijat

Puheopiskelijat on puheviestinnän oppiaineen sähköpostilista, jonne tulee esimerkiksi professorimme tiedotteita uusista puheviestinnän tutkimuksista tai tutkimusjulkaisuista. Lista on opetushenkilökunnalle hyvä väline saada kiinni kaikki puheviestinnän opiskelijat.

Listalle liitytään samoin kuin Reettorit-listalle, eli osoitteeseen listserv@uta.fi viesti ilman otsikkoa ”SUBSCRIBE PUHEOPISKELIJAT Oma Nimi”.

Vico-lista

Vicon eli Viestintätieteiden tiedekunnan kattojärjestön omalle sähköpostilistalle tulee tiedotteita esimerkiksi Vicon hallituksen kokouksista sekä opiskelijaedustajien hauista hallintoelimiin.

Liittymiskuvio on sama kuin edellisissä, eli osoite listserv@uta.fi ilman otsikkoa oleva viesti muotoon ”SUBSCRIBE VICO-LISTA Oma Nimi”.

Myös ylioppilaskunnallamme Treyllä on avoimia sähköpostilistoja, joille kuka vain voi liittyä. Listojen nimet ja jo tutuksi tulleet liittymisohjeet löytyvät Treyn verkkosivuilta.