reettorit.

Mikä ihmeen puheviestintä?

Puheviestintä?

Puhe on olennainen osa yksilön itseilmaisua, sosiaalisten suhteiden ja ryhmätoiminnan perustekijä sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen väline. Puheviestintä tarkastelee ihmisten puheviestintäkäyttäytymistä ja viestintäprosesseja kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Vuorovaikutusta tarkastellaan henkilökohtaisissa ihmissuhteissa, erilaisissa ryhmissä, yhteisöissä ja kulttuureissa sekä yhteiskunnallisella tasolla.

Tarkasteltavana ovat kaikki tilanteet, joissa ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Puheviestinnän opinnoissa perehdytään viestintään ihmissuhteissa, julkiseen puhumiseen, ryhmässä tapahtuvaan viestintään, retoriikkaan, ammatilliseen puheviestintään, puheviestinnän teoriaan ja tutkimukseen sekä puheviestinnän opettamiseen.