Mikä ihmeen puheviestintä?

Puheviestintä?

Tampereen yliopisto on ainoa Suomen yliopistoista, joissa voi opiskella puheviestintää. Viestintää löytyy muualtakin, mutta mikä ihme on puheviestintä? Puheviestintä tarkastelee ihmisen puhekäyttäytymistä ja viestintäprosesseja kaikissa tilanteissa, joissa ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutusta tarkastellaan henkilökohtaisissa ihmissuhteissa, erilaisissa ryhmissä, organisaatioissa ja kulttuureissa sekä yhteiskunnallisella tasolla. Tieteenalan ydintä ovat kahdenkeskiset keskustelut, ryhmäviestintä, mediavälitteinen viestintä sekä erilaiset esiintymis- ja puhetilanteet.

Puheviestintä kuuluu journalistiikan ja viestinnän kandidaattiohjelmaan, joka jakautuu kolmeen eri väylään: journalistiikkaan, puheviestintään ja kuvajournalismiin. Kaikilla on yhteiset viestinnän perusopinnot, joiden lisäksi jokaisella opintosuunnalla on omat aineopinnot ja syventävät opinnot. Journalistiikan opiskelijat suuntautuvat selkeästi toimittajan opintoihin, kuvajournalistit taas toimittajuuden visuaaliseen ja kuvalliseen puoleen. Puheviestintä tutkii laajemmin viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöitä. Journalistiikan ja kuvajournalismin perusteet kuuluvat kuitenkin myös puheviestinnän opintoihin kattavan kuvan saamiseksi. Puheviestinnän opiskelijoista tulee siis viestinnän moniosaajia.

Opintojen sisältö

Yliopistotasolla puheviestinnän opinnot perustuvat vuorovaikutuksen teorioihin ja tutkimukseen. Kursseista löytyy kuitenkin myös käytännön harjoituksia esimerkiksi ryhmäviestinnästä ja esiintymisestä, joten valmistuttuaan puheviestinnän maisterilla on valmiudet analysoida ja arvioida erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä viestiä niissä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti viestinnän eettisiä periaatteita noudattaen. Lisäksi puheviestinnän ammattilaiset osaavat soveltaa puheviestinnällistä tietoa eri ammattitehtävien edellyttämällä tavalla esimerkiksi konsultoinnissa, työyhteisön kehittämisessä, tiedottamisessa, PR-tehtävissä tai ihmissuhdetyössä.

Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnan opinto-oppaissa kuvataan tutkintojen tavoitteet, rakenteet ja sisällöt. Lukuvuosittaiset opetustiedot eli kurssien ajoitukset löytyvät opetusohjelmasta.

Tutustu journalistiikan ja viestinnän kandidaattiohjelman opinto-oppaaseen ja opetusohjelmaan.

Tutustu puheviestinnän maisteriopintojen opinto-oppaaseen ja opetusohjelmaan.

Opintojen suositellut ajoitukset löytyvät opintojen etenemiskaaviosta (pdf).

Puheviestijän tulevaisuus

Puheviestinnältä valmistuneet työllistyvät usein esimerkiksi opetus- ja konsultointitehtäviin, vuorovaikutuksen ja viestinnän asiantuntijoiksi suunnittelu- ja kehitystehtäviin erilaisissa organisaatioissa, tiedotustehtäviin sekä tutkijoiksi. Mahdollisuudet ovat laajat, ja sivuainevalinnoilla on suuri merkitys oman uran suuntaamisessa.