Kategoria: Toiminta

Viestintävastaavuuden esittely

Pöhinää viestinnästä

Moikka!

Me ollaan Anni ja Vilma ja ollaan toimittu tänä vuonna Reettoreiden viestintävastaavina. Meidän vastuulla on siis ollut reettoreiden Facebookin, Instagramin ja Twitterin sisällöntuotanto, viikoittain ilmestyvän uutiskirjeen kokoaminen sekä yleisesti tiedottaminen. Tänä vuonna viestintävastaavina uudistimme uutiskirjeen ulkonäön sekä loimme reettoreille LinkedIn-tilin. Aloitimme myös tänä vuonna reettoreiden viestintästrategian luonnostelun.

Viestintävastaavana hoidamme reettoreiden sisäistä ja ulkoista viestintää. Viestintävastaavan tehtävänä on hoitaa reettoreiden brändäystä sosiaalisessa mediassa ja pitää huolta, että tieto kulkee monia kanavia pitkin jäsenistölle. Viestintävastaavan täytyy olla hyvin tietoinen reettoreita koskettavista asioista, kuten erilaisista tapahtumista niin ainejärjestömme sisällä kuin yliopiston laajuisestikin. Viestintävastaavan kannattaa kuulua monille eri sähköpostilistalle ja lukea niistä tulevia tiedotteita ja koota sieltä jäsenistölle oleellista tietoa laitettavaksi esimerkiksi uutiskirjeeseen.

Koska viesintävastaavia on kaksi, olemme jakaneet vastuualueet niin, että keväällä toinen vastasi Facebookista sekä uutiskirjeestä ja toinen Twitteristä sekä Instagramista. Syksyllä vaihdoimme osat päikseen. Viestintävastaavana on ollut mukava päästä vaikuttamaan reettoreiden brändiin ja siihen, miten reettorit näkyvät sidosryhmilleen. Olemme saaneet myös arvokasta kokemusta monikanavaisesta sisällöntuotannosta.

Itse olemme erityisesti pitäneet uutiskirjeiden tekemisestä sekä insta-storyjen päivittämisestä. Viestintävastaavan homma on melko vapaata ja luovaa, mutta haluamme jatkuvuuden säilyttämiseksi ja brändäystä tehostaaksemme noudattaa tiettyjä raameja. Olemme kuluneen hallituskauden aikana pyrkineet erityisesti yhdenmukaistamaan reettoreiden viestinnän visuaalisuutta, mikä näkyy esimerkiksi väri- ja fonttivalinnoissa. Olemme myös pyrkineet saamaan ainejärjestömme maskottia Jullia näkyvämmäksi ja viestintävastaavan epävirallisena hommana on myös vappuna 2017 luodun @reettorijulli -tilin ylläpitäminen ja päivittäminen.

Viestintävastaavana olet ajankohtaisesti perillä missä mennään tapahtumien ja ainejärjestömme toiminnan suhteen ja saat mahdollisuuden päästä kehittämään reettoreiden viestintää Suomen parhaaksi. Kysymyksiä pestistä saa heittää kummalle tahansa meistä tai vaikka molemmille, jos toisen vastaus ei tyydytä.😊 Syyskokouksessa nähdään!

 

Pöhistään kun tavataan.

Terkuin,

Vilma ja Anni

Sosiaalipoliittisen vastaavuuden esittely

Sosiaalipoliittisen vastaavuuden esittely

Sosiaalipoliittinen vastaava muistuttaa opiskelijoita pitämään huolta itsestään ja toisistaan

Olen Kati Aaltonen ja toimin kaudella 2018 Reettoreiden sosiaalipoliittisena vastaavana. Ainejärjestössämme sopo vastaa asumiseen, toimeentuloon, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Reettoreilla on erikseen nimetty yhdenvertaisuusvastaava ja ympäristövastaava, joiden tehtävät ovat lähellä myös sopon sydäntä. Viimeisimmässä Tamyn järjestämässä sopo-tapaamisessa keskusteltiin YTHS:n roolista sote-uudistuksessa ja opiskelijoiden toimeentulosta kesän aikana.

Sopon vastuulle kuuluu järjestää syksyisin Reettoreiden Hyvä Teko -tempaus. Viime vuosina olemme muun muassa keränneet joululahjoja vähävaraisille perheille ja käyneet verenluovutuksessa. Tänä syksynä reettorit auttoivat asunnottomia järjestämällä hygieniatuotteiden keräyspisteen yliopistolle. Auta asunnotonta – lahjoita hygieniatuotteita -tapahtuma keräsi paljon kiinnostuneita Facebookissa ja lahjoittajia kävi yli 50. Muitakin tapahtumia voi ideoida vaikka yhteistyössä tapahtumavastaavan kanssa. Esimerkiksi keväällä 2018 rentouduimme Rauhaniemen kansankylpylässä.

Yliopistolla järjestetään sopon vastuualueisiin liittyviä tapahtumia, joita kannattaa mainostaa jäsenille. Vuonna 2018 tällaisia olivat esimerkiksi Hyvinvointiviikko, YTHS-päivä, Mielenterveyspäivä ja Toimeentuloinfo. Opiskelijoille järjestettävistä tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista sopo saa tietoa sopotoimijoiden sähköpostilistalta ja Facebook-ryhmästä. Tapahtumiin voi yleensä osallistua matalalla kynnyksellä. Esimerkiksi keväällä 2018 kirjoitimme toisillemme kehuja opiskelijoiden mielenterveyspäivän hengessä. Sopo välittää tietoa reettoreille uutiskirjeen, Facebookin ja WhatsApp-ryhmän kautta. Jäseniä voi välillä muistuttaa myös Kela-asioista, kuten kesän opintotuen hakemisesta, asumistuen vuositarkistuksesta ja vastaamisesta selvityspyyntöön opintojen edistymisestä.

Tule juttelemaan sopolle, jos kohtaat pulmia esimerkiksi asunnon metsästyksessä, Kelan tukiviidakossa tai YTHS:n takaisinsoittopalvelussa. Sopo ohjaa sinut oikean tahon luokse, jos ei osaa itse olla avuksi.

 

Ystävällisin terveisin

sopo-Kati

Tuutorivastaavuuden esittely

Tuutorivastaavuuden esittely

Pieni pala tuutorivastaavan maailmaa

Heippa! Olen Anni Hakala, ja tänä vuonna olen toiminut hallituksessa tuutorivastaavana. Hain hallitukseen päästäkseni nimenomaiseen pestiin, sillä se tuntui luonnolliselta jatkumolta edellisen vuoden tuutoroinnille. Tuutorivastaavuus kiehtoi minua, sillä se pitää sisällään hyvin monenlaista toimintaa ja vastuualuetta. Halusin myös päästä kehittämään tuutoritoimintaa ainejärjestössämme!

Toisin kuin ehkä saattaisi luulla, alkavat tuutorivastaavan hommat heti alkuvuodesta, sillä haalarisponsoreita aletaan keräämään mahdollisimman ajoissa. Kevätpuolella tuutorivastaavan hommiin kuuluu myös tuutorihaun organisointi ja valintojen teko. Lisäksi täytyy pitää huoli siitä, että kaikki tuutorit saavat asianmukaisen koulutuksen. Syksyn aikataulu ja tapahtumien suunnittelu tapahtuu myös jo ennen kesälaitumille siirtymistä. Kesäkään ei ole vastaavalle pelkkää lomailua, sillä pääsykoetulosten tultua täytyy sisään päässeille kirjoittaa infomaileja sekä kerätä heidän yhteystietojaan.

Suurin painotus koko tuutoritoiminnassa on kuitenkin syksyllä, kun opinnot vihdoin alkavat. Kaiken taustatyön jälkeen tämä näkyvin osa tuutorointia on myös se kaikista mukavin ja palkitsevin. Uudet fuksit tulevat helposti tutuksi järjestäessä kaikennäköisiä tapahtumia ja hullutuksia heidän päänsä menoksi. Ahkeralla tuutoritiimillä olemmekin saaneet järjestettyä ennätyksellisen paljon tapahtumia tänä syksynä!

Tuutorivastaavuus on hyvin vastuullinen homma, joka vaatii järjestelmällisyyttä, organisaatiokykyä sekä joustavuutta. Tehtävä on kuitenkin ollut täysin kaiken vaivan arvoinen, ja onnistuneet tapahtumat sekä mukavat kommentit fukseilta ovat hyvin palkitsevia. Tuutorivastaavana pääsee ehdottomasti hyvin sisään ainejärjestötoimintaan!

Jos tuutoritoiminta innostaa, ja haluaisit päästä kehittämään toimintaa entisestään, älä epäröi kysyä lisää! Kerron mielelläni 😊

 

Anni Hakala

Tuutorivastaava

Työelämävastaavuuden esittely

Mitä tekevät Reettoreiden työelämävastaavat?

Me ollaan Vilma ja Julia, eli Reettoreiden tämän vuoden työelämävastaavat. Ennen meidän kautta työelämävastaavan pesti on ollut olemassa vasta yhden vuoden ajan, joten pääsimme kehittämään pestiä melko vapaasti haluamaamme suuntaan.

Työelämävastaavien tärkein tehtävä on sidosryhmäsuhteiden hoitaminen yritysten, muiden viestinnän ainejärjestöjen sekä alumnien kanssa. Yritysyhteistyön muotoja voivat olla esimerkiksi tutustumisvierailut kiinnostaviin työelämäkohteisiin tai ajankohtaisiin aiheisiin liittyvät koulutusiltapäivät. Meidän kaudella on tähän mennessä vierailtu Poliisilla ja Saarioisilla, minkä lisäksi järjestimme kirjallisuudenopiskelijoiden ainejärjestön Teeman kanssa Viesti ry:n vetämän LinkedIn-työpajan. Järjestimme myös blogikirjoituskilpailun jäsenistölle yhteistyössä viestintätoimisto Kumu Communicationsin kanssa jatkaen aiemmasta tutustumisvierailusta alkanutta yhteistyötä. Kilpailuun osallistuttiin kertomalla aiheesta, josta haluaisi kirjoittaa Kumun nettisivuille, ja Kumun valitseman suosikki-idean keksijä sai tekstinsä julki Kumun blogissa. Olemme tehneet yhteistyötä myös muiden viestinnän ainejärjestöjen kanssa, esimerkiksi Voimisto Oy:n Olli Vainion vetämässä yritysyhteistyöillassa, jossa vaihdoimme ajatuksia ja hyväksi havaittuja työtapoja Median ja Parkun kanssa.

Eniten tänä vuonna meitä on työllistänyt perustamamme Reettorit ry:n mentorointiohjelma, jossa reettorialumnit mentoroivat maisterivaiheen opiskelijoita. Ohjelmasta kaavaillaan vuosittaista perinnettä, joten tulevatkin työelämävastaavat pääsevät järjestämään ohjelmaa ja seuraamaan läheltä mentorointiporukan inspiroivaa vuotta. Mentorointiohjelma työllistää työelämävastaavia erityisesti keväällä, kun taas syksyllä vetovastuu siirtyy enemmän mentoripareille itselleen. Mentorointiohjelman kautta on ollut kiva päästä tutustumaan jo työelämässä oleviin reettorikollegoihin, ja olemme oppineet paljon pitkän aikavälin projektin hallinnasta.

Tänä vuonna olemme olleet mukana myös Berliinin excursion valmisteluissa työelämävierailukohteiden osalta. Pääsimme hyödyntämään pestin kautta hankittuja verkostoja, sillä vierailimme alumnimme Jennin työpaikalla Zalandolla. Excutiimin lisäksi olemme olleet mukana sponssitiimissä, jossa on kerätty sponsoreita esimerkiksi haalareita, r.etua, nettisivuja ja ainejärjestötilaa varten.

Meillä on ollut tämän pestin parissa hauska ja antoisa vuosi. Pestillä ei ollut vielä vakiintuneita raameja, joten oli kiva päästä näkemään kättemme jälki konkreettisesti. Kaikkea ei yhdessä vuodessa ehdi, joten ensi vuodellekin jäi ideoita niin ettei seuraavien työelämävastaavien tarvitse lähteä ihan tyhjästä liikkeelle. Pestiä pääsee edelleen kehittämään haluamaansa suuntaan oman kiinnostuksen ja jäsenistön toiveiden mukaan. Jos työelämävastaavuus yhtään kiinnostaa, voimme lämpimästi suositella, sillä tämä on ollut palkitsevaa ja monipuolista. Kaupanpäällisiksi saa uusia tuttavuuksia ja hyvän lisän cv:een.

Jos työelämävastaavuudesta on kysyttävää ja haluat kuulla lisää, tule ihmeessä juttelemaan!

 

Terkuin,

Vilma ja Julia

Yhdenvertaisuusvastaavuuden esittely

Yhdenvertaisuusvastaavuuden esittely

Mitä yhdenvertaisuusvastaava tekee?

Olen Reettorit ry:n yhdenvertaisuus- ja koulutuspolitiikkavastaava (tuttavallisemmin yv & kopo) Susanna Kupiainen. Koulutuspolitiikasta voi lukea lisää omasta kohdastaan nettisivuilta, sillä se on valtavan tärkeä osa hallituksen edunvalvontatoimintaa.

Lähdin yhdenvertaisuusvastaavaksi, koska ajattelin, että pestit sopivat hyvin toisiinsa. Tavallaan siis valvon kaikkien etuja sekä koulutuksen että muun yhdenvertaisuuden kannalta, koska koulutuspolitiikkakin on pohjimmiltaan yhdenvertaisuutta eri näkökulmasta. Yhdenvertaisuus on järjestössämme iso juttu. Joka tapahtuman yhteydessä mietitään ruokavalio- ja esteettömyysasioita, ja päätöksissä pyritään ottamaan huomioon kaikki järjestömme vähemmistöt. Suurin osa yhdenvertaisuusvastaavan pestiä onkin näistä asioista muistuttaminen ja huolehtiminen.

Yhdenvertaisuusvastaava järjestää myös vuosittain vähintään yhden tapahtuman. Tänä vuonna tapahtuma on viestinnän saavutettavuuden aamupäivä, jonka meille pitää 21.11. Tampereen seudun näkövammaiset ry. Saavutettavuus viestinnän näkökulmasta on mielestäni tärkeä aihe, koska sitä ei käsitellä opinnoissa, mutta se voi hyvinkin tulla vastaan työelämässä. Viime kaudella tapahtuma oli Metso TALK -keskustelutilaisuus, jossa aiheena oli yhteiskunnan muotteihin sopiminen.

Viime kaudella lanseerattiin yhdenvertaisuuskysely, joka toteutetaan joka syksy. Yhdenvertaisuusvastaavan perehdytyksessä käydään läpi edellisessä kyselyssä esiin nousseet ongelmakohdat ja pyritään aina tekemään mahdollisimman paljon asioiden parantamiseksi. Myös yhdenvertaisuuskyselyyn vastaaminen on äärimmäisen tärkeää, sillä jokaisen mielipide ja näkemys ainejärjestön viihtyvyydestä merkitsee. Yhdenvertaisuusvastaavalle on olennaista tietää mahdollisimman monen jäsenen näkemys järjestömme reiluudesta, jotta muodostuu realistinen kokonaiskuva jäsenistön voinnista. Mikään ongelma tai parannusehdotus ei ole liian pieni kirjoitettavaksi yv-kyselyyn!

Tärkein yhdenvertaisuusvastaavan tehtävä on kuitenkin olla saavutettavissa. Valitettavasti myös korkeakoulumaailmassa tulee tilanteita, joissa kiusaamista tai häirintää esiintyy. Tällöin voi olla yhteydessä yhdenvertaisuusvastaavaan, puheenjohtajaan tai suoraan Tamyn häirintäyhdyshenkilöihin. Kaikki tilanteet käsitellään luottamuksellisesti ja häirintää tai kiusaamista kohdanneen henkilön ehdoilla.

Jos on kysyttävää tai huolia liittyen joko koulutuspolitiikkaan tai yhdenvertaisuuteen (tai mihin tahansa) tai tämä pesti kiinnostaa ensi kautta ajatellen, aina saa etsiä käsiinsä tai laittaa viestiä!

 

Susanna

Ympäristö- ja ainejärjestötilavastaavuuden esittely

Ympäristö- ja ainejärjestötilavastaavuuden esittely

Ympäristö- ja ainejärjestötilavastaava

Olen reettoreiden ympäristö- ja ainejärjestötilavastaava Anni Piiroinen. Hallitustoimintaan lähdin uteliasuudesta ja mielenkiinnosta, sillä edellisvuonna jäi harmittamaan, kun en ollut mukana. Vastuualueet kiinnostivat, sillä olen itse kiinnostunut ympäristöasioista, kierrätyksestä, kestävästä kehityksestä, kasvissyönnistä sekä ainejärjestökulttuurin ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan toimia ideologioita tuputtavana ja kierrätystä vahtaavana vihreänä pikkupoliisina, vaan huolehtia, että ainejärjestömme toimii mahdollisimman ekologisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Uuden ainejärjestötilan saatuamme päätin, että haluan integroida ainejärjestötila -ja ympäristövastaavan pestit yhteen ja toteuttaa niitä käsi kädessä.

Ympäristövastaavana tehtäviini kuuluu muun muassa huolehtia, että käytämme kokouksissamme ja muissa tapahtumissamme pääsääntöisesti Reilun kaupan kahvia ja teetä, sillä olemme allekirjoittaneet Reilun kaupan korkeakoulun sitoumuksen. Ainejärjestötilastamme löytyy diplomikin kyseisen arvonimen omaamisesta. Lisäksi huolehdin, että kierrätämme jätteemme asianmukaisesti ja käytämme mahdollisimman usein omia kahvikuppejamme pahvisten tai muovisten, epäekologisten ja maapalloa saastuttavien mukien sijaan.

Aikaisempina vuosina ympäristövastaava on järjestänyt muun muassa vegaanipäivän ja kirpputorikierroksen sekä hankkinut reettoreille myyntiin omalla logolla varustetut kangaskassit. Ympäristövastaavan tulee vuosittain organisoida vähintään yksi ympäristötapahtuma ja tänä vuonna olen ollut järjestämässä kirpputoria yhdessä Vostok ry:n kanssa kestävän kehityksen hengessä. Marraskuussa vien halukkaat reettorit Sampolaan kuuntelemaan Hurmaavan surmaava kulutus -nimistä paneelia, jossa keskustellaan kulutuksesta, kestävästä kehityksestä ja maapallon tulevaisuudesta. Lisäksi olen ympäristövastaavana hankkinut ainejärjestötilaan kierrätysastioita, joita toivon, tai oikeastaan vaadin, jäsenten käyttävän. Lisäksi otin osaa BanaaniFlashmobiin, jossa jaoimme halukkaille Reilun kaupan banaaneja ja keräsimme allekirjoituksia #tunneketjusi -vetoomukseen vastuullisemman yritystoiminnan edistämiseksi. Keräsimme arviolta 130 nimeä vetoomukseen sekä kirjallisesti, että sähköisesti ja jaoimme banaaneja yhteensä 54kg.

Ainejärjestötilavastaavuuden kehitimme tänä vuonna uutena pestinä, kun viime vuoden lopulla saamamme tila pääsi viimeinkin käyttöömme. Huolehdin, että tilassa noudatetaan sille räätälöityjä sääntöjä, jotka löytyvät tilasta kehystettyinä, ja että siellä käyttäydytään asianmukaisesti. Lisäksi tehtäviini kuuluu tilan sponsorien hankkiminen ja viihtyvyyden ylläpitäminen ja parantaminen. Muun muassa Moccamaster on tukenut tilamme käyttöönottoa kahvinkeittimellä ja Viesti ry läppärityynyillä.

Mikäli ympäristö- tai aj-tilavastaavuus kiinnostaa tai toiminnalle on mielestäsi aiheellista antaa risuja tai ruusuja, tuu ihmeessä nykäsemään vaikka poninhännästä. Olis typerää olettaa, että ihmiset kyykistyis hobitin tasolle nykästäkseen hihasta.

 

Anni Piiroinen
Ympäristö- ja ainejärjestötilavastaava

Rahastovastaavuuden esittely

Rahastovastaavuuden esittely

Mitä tekee Reettoreiden rahastonhoitaja?

Olen Julia Stolp ja toimin nyt toista kautta Reettoreiden rahastonhoitajana. Rahiksen pesti on meidän humanistihallituksessa usein sellainen, johon on vaikeinta löytää tekijä. Vaikka homma ehkä kuulostaa tylsältä numeroiden pyörittelyltä, itse olen viihtynyt pestissä hyvin ja kokenut sen hyödylliseksi valinnaksi.

Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu yhdistyksen talouden suunnittelu, rahaliikenteen seuranta ja hallituskauden taloudenpidon dokumentointi. Käytännössä siis laadin talousarvion, maksan laskuja, huolehdin siitä, että kaikki laskut ja tapahtumien osallistumismaksut Reettoreiden suuntaan tulevat maksetuiksi ja muistuttelen niistä tarvittaessa, pidän hallituksen ajan tasalla taloustilanteesta ja teen kirjanpidon sekä kauden päätteeksi tilinpäätöksen. Rahiksen tontille kuuluvat myös mm. haalarimerkkien ja kangaskassien myynti sekä jäsenlistan ylläpitäminen.

Aika moni juttu ainejärjestötoiminnassa vaatii rahaa, ja rahiksella on ehkä eniten sananvaltaa sen käytössä – ihan vain siitä syystä, että rahastonhoitaja on taloustilanteesta kaikista parhaiten perillä. Tästä pestistä käsin pääsee siis vaikuttamaan aika paljonkin kaikkeen Reettoreiden toimintaan. Vastuuta rahankäytöstä ei silti tarvitse kantaa yksin, vaan se on koko hallituksen yhteinen – ja siksi on tärkeää pitää hallituslaiset hyvin ajan tasalla, jotta kaikilla on mahdollisuus arvioida budjetointipäätöksiä realistisesti. Vastuun vastapainoksi pesti tarjoaa paljon vapautta, sillä aikataulusitoumuksia ei juurikaan ole, ja hoidettavat asiat voi sovittaa omiin aikatauluihin muilta kyselemättä.

Rahiksen pesti on CV:ssä hyvä tapa osoittaa kykyä kantaa myös taloudellista vastuuta ja hallita suuria kokonaisuuksia huolellisesti. Vaikkei ihan näiden asioiden parissa ikinä työskentelisikään, on raha niin kiinteä osa (työ)elämää, ettei varmasti ole pahitteeksi ymmärtää taloudesta jotakin myös yhdistyksen näkökulmasta. Moni perusperiaate pätee yhtä hyvin yrityksiin, mikä on hyvä pitää mielessä, jos yrittäjyys saattaisi tulevaisuudessa kiinnostaa.

Syyskokous ja uuden hallituksen valinta lähestyy, ja rahiksen pestiin muiden mukana tarvitaan uusi tekijä. Jos Reettoreiden talous kiinnostaa, ota ihmeessä yhteyttä, niin jutellaan!

 

Terkuin,

Julia

Kulttuurivastaavuuden ja sihteerin tehtävien esittely

Kulttuurivastaavuuden ja sihteerin tehtävien esittely

Kurkistus hallitustoimintaan

Moikka, täällä kirjoittelee Ilona Vuori. Vielä toistaiseksi toimin hallituksessa kulttuurivastaavana ja sihteerinä. Uuden hallituksen valinta kuitenkin lähestyy, ja siksi haluankin vähän raottaa sitä, mitä näissä pesteissä oikein pääsee tekemään.

Sihteerin tärkeimpiä työpäiviä ovat kokoustamispäivät. Sihteerinä minun täytyy pysyä koko kokouksen ajan skarppina ja korvat höröllä, sillä tehtävääni kuuluu pöytäkirjojen kirjoittaminen. Käytännössä homma siis toimii niin, että kirjoitan mahdollisimman selkeästi ylös hallituksen tekemät päätökset ja muut tärkeät kokouksessa puhuttaneet asiat. Pöytäkirjan kirjoittamista helpottaa ennen kokousta valmiiksi laadittu esityslista.

Kokouksen jälkeen on tärkeää saada info kulkemaan myös jäsenistölle. Siispä pian kokouksen jälkeen tarkistan pöytäkirjan, joka laitetaan nettisivuillemme näkyville. Tämän lisäksi sihteerinä olen kirjoittanut kokouskuulumisista postauksia nettisivuillemme. Näissä postauksissa olen kerrannut kokouksessa esiintyneitä asioita lukijaystävällisempään tapaan rennosti ja ymmärrettävästi – tai ainakin se on ollut tarkoitukseni.

Sihteerin pesti on siinä mielessä tärkeä, että sihteerin kirjoittamiin muistiinpanoihin palataan useaan otteeseen hallituskauden aikana ja muiden pestien toimijat pystyvät tarkistamaan pöytäkirjoista asiat, jotka kokouksessa päätettiin. Sihteerin avulla kaikkien jäsenten on myös mahdollista pysyä perässä siitä, mitä hallituksessa ja opiskelijamaailmassa ylipäätään, tapahtuu.

Sihteerin lisäksi toimin myös kulttuurivastaavana. Kulttuurivastaavan tehtävänä on tarjota jäsenistölle kultturelleja kokemuksia ja hieman erilaista tapahtumatarjontaa. Kulttuurivastaavana vain mielikuvitus on rajana ja vuosien saatossa kulttuuritapahtumien myötä jäsenistö on päässyt vierailemaan niin museoissa, teattereissa kuin karaokeravintoloissakin. Tapahtumien ja vierailukohteiden kirjo on siis hyvinkin laaja.

Kulttuurivastaavan pesti on hyvä vaihtoehto myös henkilölle, jota kiinnostaa oman ainejärjestökulttuurin virkistäminen ja vahvistaminen. Muun muassa Reettoreiden sitsilaulukirjan tuottaminen on ollut vahvasti aiemman kulttuurivastaavamme ansioita.

Siinä pientä kurkistusta pesteihini. Tulehan ihmeessä kysäisemään lisää, jos tällaiset hommat kiinnostaa just sinua (ja kaverinkin puolesta saa kysellä)!

 

Terkuin,

Ilona

Reettoreilla on VeriRyhmä!

Reettorit kannustaa jäseniään luovuttamaan verta. Suomessa tarvitaan joka päivä 800 verenluovuttajaa. Yksi verenluovuttaja voi auttaa jopa kolmea potilasta. 

Kerää opiskelutovereistasi 4–10 henkilön porukka ja varaa aika soittamalla puh. 029 300 1130 tai netissä -> Liittykää hengenpelastajiksi tästä! -> Meillä on jo VeriRyhmä ja haluamme sopia ryhmäluovutusajan.
 
Tampereen veripalvelutoimisto sijaitsee juna-aseman lähellä osoitteessa Rautatienkatu 21 B, 7. kerros. Näytä infossa henkilöllisyystodistus ja mainitse, että kuulut VeriRyhmään Reettorit. Juo pari lasia mehua ja täytä terveyskysely. Ota vuoronumero. Hoitaja mittaa hemoglobiinisi ja tarkistaa tietosi. Jos kaikki on kunnossa, pääset pötköttelemään pedille luovutuksen ajaksi. Luovutuksen jälkeen istu nauttimaan maksuttomia välipaloja ja juomia. Ota loppupäivä rauhallisesti.
 
Veripalvelulla on 30.11.2018 asti kampanja, jossa vähintään 10 luovutusta tehneet VeriRyhmät ovat mukana yhden 1 000 euron arvoisen tapahtumalippulahjakortin arvonnassa.
Reettorit kannustaa jäseniään luovuttamaan verta.
 
 
Tapahtuma- ja liikuntavastaavuuden esittely

Tapahtuma- ja liikuntavastaavuuden esittely

Mitä tekee Reettoreiden tapahtuma- ja liikuntavastaava?

Olen Reettoreiden tapahtuma- ja liikuntavastaava Terhi Tammelin. Lähdin hallitukseen tietämättä tarkalleen, mitä hallitusvuodeltani odotin, mutta päädyinkin juuri itselleni sopivaan hommaan. Vastuualueeni sopivat hyvin yhteen, enkä ajattele niitä edes kovin erillisinä hommina. Tällä hetkellä vappuviikot ovat edessä joten tapahtumatarjonta on suurimmillaan. Ajatukseni ovat koulutehtävien lisäksi Ääniaallot-risteilyssä ja VIP-pesiksen järjestämisessä. Pienempääkin tapahtumaa on tulossa, mutta en ota suurta stressiä ns. matalankynnyksen tapahtumista, sillä ne rullaavat yleensä omalla painollaan. Tärkeintä on, että saan mahdollisimman monta reettoria samaan aikaan samaan paikkaan. Sitten kaikilla on kivaa.

Tapahtumien järjestäminen vaatii omistautumista ja tervettä järkeä. Pitää ymmärtää, mihin resurssit riittävät ja mihin eivät. Pienessä ainejärjestössä raha ei riitä ihan kaikkeen, ja siksi tarvitaan innovatiivisuutta vaihtoehtoisten toimintatapojen keksimiseksi. Pitää myös ymmärtää, että lähes mikään ei toimi niin kuin alun perin on suunniteltu. Aina tulee mutkia matkaan. Silti pitää muistaa, että kaikesta selviää, ellei sitten käy niin köpelösti, että kuolee, mutta se on hyvin epätodennäköistä, jos muistaa katsoa aina molempiin suuntiin ennen kun ylittää kadun.

Tapahtumavastaavan parhaita ystäviä ovat viestintävastaavat ja rahastonhoitaja. Kukaan ei ymmärtäisi saapua paikalle, jos tapahtumaa ei markkinoitaisi yhtä hyvin kuin meillä Reettoreissa osataan. Tiedotus näyttelee siis suurta roolia. Rahastonhoitaja aka. rahis on tapahtuman järjestämisessä myös tärkeä taho, sillä yleensä tapahtumat maksavat jotain. Rahis hoitaa rahaliikenteen ja muistuttelee taloustilanteesta, jos ideani hipovat pilviä. Vielä näin ei ole tapahtunut, sillä olen järisyttävän hyvä nollabudjetoinnissa.

Hommaa on paljon, mutta lopussa kiitos seisoo tai jotain sinne päin.

Rakkain terveisin: Tapahtuma-Terhi