Yhdenvertaisuusvastaavuuden esittely

Mitä yhdenvertaisuusvastaava tekee?

Olen Reettorit ry:n yhdenvertaisuus- ja koulutuspolitiikkavastaava (tuttavallisemmin yv & kopo) Susanna Kupiainen. Koulutuspolitiikasta voi lukea lisää omasta kohdastaan nettisivuilta, sillä se on valtavan tärkeä osa hallituksen edunvalvontatoimintaa.

Lähdin yhdenvertaisuusvastaavaksi, koska ajattelin, että pestit sopivat hyvin toisiinsa. Tavallaan siis valvon kaikkien etuja sekä koulutuksen että muun yhdenvertaisuuden kannalta, koska koulutuspolitiikkakin on pohjimmiltaan yhdenvertaisuutta eri näkökulmasta. Yhdenvertaisuus on järjestössämme iso juttu. Joka tapahtuman yhteydessä mietitään ruokavalio- ja esteettömyysasioita, ja päätöksissä pyritään ottamaan huomioon kaikki järjestömme vähemmistöt. Suurin osa yhdenvertaisuusvastaavan pestiä onkin näistä asioista muistuttaminen ja huolehtiminen.

Yhdenvertaisuusvastaava järjestää myös vuosittain vähintään yhden tapahtuman. Tänä vuonna tapahtuma on viestinnän saavutettavuuden aamupäivä, jonka meille pitää 21.11. Tampereen seudun näkövammaiset ry. Saavutettavuus viestinnän näkökulmasta on mielestäni tärkeä aihe, koska sitä ei käsitellä opinnoissa, mutta se voi hyvinkin tulla vastaan työelämässä. Viime kaudella tapahtuma oli Metso TALK -keskustelutilaisuus, jossa aiheena oli yhteiskunnan muotteihin sopiminen.

Viime kaudella lanseerattiin yhdenvertaisuuskysely, joka toteutetaan joka syksy. Yhdenvertaisuusvastaavan perehdytyksessä käydään läpi edellisessä kyselyssä esiin nousseet ongelmakohdat ja pyritään aina tekemään mahdollisimman paljon asioiden parantamiseksi. Myös yhdenvertaisuuskyselyyn vastaaminen on äärimmäisen tärkeää, sillä jokaisen mielipide ja näkemys ainejärjestön viihtyvyydestä merkitsee. Yhdenvertaisuusvastaavalle on olennaista tietää mahdollisimman monen jäsenen näkemys järjestömme reiluudesta, jotta muodostuu realistinen kokonaiskuva jäsenistön voinnista. Mikään ongelma tai parannusehdotus ei ole liian pieni kirjoitettavaksi yv-kyselyyn!

Tärkein yhdenvertaisuusvastaavan tehtävä on kuitenkin olla saavutettavissa. Valitettavasti myös korkeakoulumaailmassa tulee tilanteita, joissa kiusaamista tai häirintää esiintyy. Tällöin voi olla yhteydessä yhdenvertaisuusvastaavaan, puheenjohtajaan tai suoraan Tamyn häirintäyhdyshenkilöihin. Kaikki tilanteet käsitellään luottamuksellisesti ja häirintää tai kiusaamista kohdanneen henkilön ehdoilla.

Jos on kysyttävää tai huolia liittyen joko koulutuspolitiikkaan tai yhdenvertaisuuteen (tai mihin tahansa) tai tämä pesti kiinnostaa ensi kautta ajatellen, aina saa etsiä käsiinsä tai laittaa viestiä!

 

Susanna